Segeln med mattan (200 x 500 cm)
Finska Staten, Stadsrådet, Högsta domstolen, Helsingfors