GLACIÄR
Utställningsbild "Skapande Händer", Kervo konstmuseum, 1996