Julkiset teokset
N”yttelyt
Muut teokset
Kirkkotekstiilit

CV

Yhteystiedot

KYRKOTEXTILIER

Lovisa församling, kyrkotextilserie
Kyrkoherde Veli-Matti Hynninen och konstnären.

Mässhake, röd

 

 

 

 

Mässhake, grön

Mässhake, vit

Mässhake, violet