NAVIGARE GRANDE
Galleria Otso, Espoo, 1989
Navigare-teeman pääteos. Taideteollisuuden valtionpalkinto 1989