Julkiset teokset
N”yttelyt
Muut teokset
Kirkkotekstiilit

CV

Yhteystiedot

 

ECCLESIASTICAL TEXTILES

Länsi Pasila Chapel Antependium
1. prize in competition of ecclesiastical textiles 1984


Altar Cloth, red

 

 

 

 


Altar Cloth, green


Altar Cloth, white


Altar Cloth, violet